top of page

Spajanje porodice

Ako ste dobili boravišnu dozvolu u Nemačkoj, imate pravo da zatražite spajanje sa porodicom.
To se odnosi na supružnike, decu i roditelje koji imaju starateljstvo nad vama. Postoji mogućnost i da zatražite vizu za spajanje porodice sa budućim supružnikom sa namerom sklapanja braka.

1 – Ubrzano spajanje porodice
 

Imaš diplomu stečenu u matičnoj državi?
 

Imaš poslodavca u Nemačkoj u toj struci?
 

Želiš da tvoja porodica ide odmah sa tobom?

Image by Jakob Owens

2 – Klasično spajanje porodice
 

I dalje jedna od najtraženijih usluga je klasično spajanje porodice. Kada je nosilac vize već u Nemačkoj I naknadno želi da pokrene postupak spajanja.
Kako bi bio siguran da neće biti bespotrebnog natezanja postupka, nesmotrenih grešaka I prevelikog stresa, klijent se obrati nama kako bismo ga zastupali od zakazivanjana termina za porodicu pa sve do viza u pasošu.

Image by Andre Jackson
bottom of page