top of page

Nostrifikacija diploma

Nostrifikacija diploma je ključni korak ako želite zaposlenje kao stručni kadar u Njemačkoj.
 

Naš tim stručnjaka ima iskustvo i znanje potrebno za olakšavanje i urzavanje procesa nostrifikacije diploma. Pomažemo vam u prikupljanju svih potrebnih dokumenata, pravilnom popunjavanju zahtjeva i komunikaciji s nadležnim institucijama u Njemačkoj.

1 – Nostrifikacija srednjoškolskih diploma i zanata
 

Nostrifikacija diploma je ključni korak ako želite zaposlenje kao stručni kadar u Nemačkoj.
 

Naš tim stručnjaka ima iskustvo i znanje potrebno za olakšavanje i urzavanje procesa nostrifikacije diploma. Pomažemo vam u prikupljanju svih potrebnih dokumenata, pravilnom popunjavanju zahtjeva i komunikaciji s nadležnim institucijama u Nemačkoj.
 

Prednosti nostrifikacije diploma su mnogobrojne:

  • Otvaraju se mogućnosti za brzo i jednostavno viziranje,

  • spajanje porodice,

  • upisivanje radnog staža iz matične države u Njemačkoj,

  • rad kao stručna radna snaga s boljim radnim uslovima i većim satnicama
     

Angažovanje MM Group-e omogućuje vam izbegavanje mogućih komplikacija u postupku priznavanja stručne spreme. Mi ćemo vas voditi kroz cijeli proces, pružajući vam stručne savjete, podršku i brigu kako biste postigli uspješan ishod nostrifikacije vaše diplome.
 

Bilo da ste već u Nemačkoj ili tek planirate preseljenje, nostrifikacija je podjednako važna.


 

2 – Ekvivalencija fakultetskih diploma
 

Proces ekvivalencije fakultetske diplome, odnosno procjene koliko je diploma stečena na jednoj visokoškolskoj ustanovi/univerzitetu stečena van teritorije Savezne Republike Njemačke uporediva sa odgovarajućim zvanjem/zanimanje u Njemačkoj.
 

Na kraju ovog postupka ustanova izdaje dokument pod nazivom “Zeugnisbewertung” (Rješenje o uporedivosti diplome) koji opisuje inostranu fakultetsku diplomu, kao i njenu profesionalnu i akademsku upotrebu u Njemačkoj.
 

Sa rešenjem o uporedivosti diplome olakšan je pristup njemačkom tržištu rada, te je lakše konkurisati za posao, jer je sa pomenutim rješenjem dosta veće vjerovatnoće pronalaska adekvatnog poslodavca u struci i dalji rad.
 

Ukoliko je vaša struka svrstana pod regulisana zanimanja u SR Nemačkoj (npr. Negovatelj, medicinkso osoblje, učitelj, logoped, psiholog itd.) tada se vrši nostrifikacija diplome za regulisana zanimanja koja je razlikuje u odnosu na prethodno opisan postupak.

Nostrifikacije za neka regulisana zanimanja radimo, a za neka ne, pa u skladu s tim Vas savetujemo da nam se obratite putem e-maila mmgroupconsulting.info@gmail.com

bottom of page